Suport clienți | VINIMONDO

TERMENI ȘI CONDIȚII

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.dev.vinimondo.ro implică acceptarea Condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Cumpărăturile de pe site-ul www.vinimondo.ro pot fi făcute doar de persoane ce au vârsta de peste 18 ani. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

www.vinimondo.ro este administrat de VINIMONDO IMPORT SRL, Str. Constantin Sandu Aldea, nr. 37, Sector 1, București, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/4949/2009, CUI  RO25444858, IBAN: RO88BACX0000000979661000, Banca: UniCredit – Sucursala Nicolae Titulescu.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale Termenilor și Condițiilor precum și orice alte modificări ale site-ului www.vinimondo.ro fără notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a prevederilor.

 

ELEMENTE DEFINITORII

Terminologie:

Cumpărător - persoana, firma, compania sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător - societatea comercială VINIMONDO IMPORT SRL, având sediul social în Str. Constantin Sandu Aldea, nr. 37, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. .J40/4949/2009, CUI  RO25444858

Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de Vânzator, Cumpărătorului.

Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

Contract - o Comandă confirmată de Vânzător, Cumpărătorul urmând a primi din partea Vânzătorului un email de confirmare a comenzii.

 

OBLIGAȚII CUMPĂRĂTOR

Pentru a putea cumpăra de pe www.vinimondo.ro, Cumpărătorul trebuie să introducă datele pe website-ul www.vinimondo.ro.

În utilizarea serviciului, Cumpărătorul declară că va furniza informații reale, corecte, actuale și complete.

În situația în care Vânzătorul consideră că aceast obligație a fost încălcată, Vânzatorul își rezervă dreptul de a bloca Cumpărătorului accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

 

EXTINDERE OBLIGAȚII VÂNZĂTOR

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;

Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de Vânzător, fără anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerență a structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

CESIONARE ȘI SUBCONTRACTARE

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conținut al site-ului www.vinimondo.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Vânzătorului sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.vinimondo.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală Cumpărătorul poate folosi adresa de mail comenzi@vinimondo.ro.

 

DATE PERSONALE

VINIMONDO IMPORT SRL (vinimondo.ro) este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 31453.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, www.vinimondo.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor/ clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe site-ul www.vinimondo.ro administrat de VINIMONDO IMPORT SRL, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont și/sau de Comandă, declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a www.vinimondo.ro, înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numarul 31453, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de www.vinimondo.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de www.vinimondo.ro, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de www.vinimondo.ro atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea prezenților Termeni și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

În baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa VINIMONDO IMPORT SRL, Str. Constantin Sandu Aldea, nr.37, Sector 1, București vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

- o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

- să interveniți asupra datelor transmise; 

- să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;

- să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, www.vinimondo.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletter și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

www.vinimondo.ro este administrat de VINIMONDO IMPORT SRL nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.vinimondo.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și pentru a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali. 

 

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de Cumpărător Vânzătorului, vor ramâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul Cumpărătorului în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/200, Cumpărătorul are următoarele drepturi:

Dreptul la informare (art.12)

Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

Transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

Notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) și b).

Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

PREȚ ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Prețul, modalitatea de plată și termenele de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Prețurile prezentate pe site-ul www.vinimondo.ro includ TVA (24%).

 

TERMENE SI PENALITATI

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, Vânzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii.

În cazul în care Vânzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucratoare.

 

RISCURI SI RESPONSABILITATI

1. Livrare 

Vânzatorul se obliga sa expedieze Bunurile în sistem de curierat door-to-door catre Cumparator.

În conditii normale termenul de livrare al produselor cumparate prin intermediul magazinului online www.dev.vinimondo.ro se încadreaza în 3 zile  lucratoare din momentul confirmarii comenzii. În cazul în care Cumparatorul a optat pentru plata prin virament bancar, Vânzatorul se obliga sa livreze produsele comandate în 2 zile de la data la care au fost virati banii în contul specificat de Vânzator. În cazul neîndeplinirii acestei obligatii, Vânzatorul va returna suma în maxim 3 zile lucratoare în contul bancar al Cumparatorului, cu exceptia cazului în care Cumparatorul este de acord cu prelungirea termenului de livrare, acord ce va fi comunicat prin fax sau e-mail.

2. Transport – Ambalare

În afara de cazul în care este agreat de Vânzator si Cumparator diferit, Vânzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile în momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vânzatorul colaboreaza, Cumparator si/sau reprezentantul acestuia.

Vânzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si transmiterea documentelor însotitoare. Vânzatorul va efectua livrarea Bunurilor pe teritoriul României.

 

ACCEPTARE

Acceptarea va fi facuta atunci când Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate în Comanda. În cazul în care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, va sesiza acest lucru Vânzatorului, care îi va livra în cel mai scurt timp posibil produsele solicitate.

 

RASPUNDERE

Vânzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de catre Vânzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare.

Vânzatorul va fi raspunzator în cazul în care subcontractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

 

RETURNARE PRODUSE

În conformitate cu OUG 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta, Consumatorul are dreptul sa notifice în scris Vânzatorul ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului. În cazul în care Cumparatorul renunta la cumparare potrivit clauzei de mai sus, este obligatoriu sa returneze produsul exact în starea în care i-a fost livrat, adica în ambalajul original, nefolosit. În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste conditii, Cumparatorul nu are dreptul sa solicite rambursarea pretului. Returnarea produsului se va face catre sediul S.C. VINIMONDO IMPORT SRL, pe cheltuiala exclusiva a Cumparatorului. Rambursarea pretului catre Cumparator nu se va face înainte de primirea produsului si confirmarea emisa de S.C. VINIMONDO IMPORT SRL ca acesta este în ambalajul original, nefolosit. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data notificarii în scris a S.C. VINIMONDO IMPORT SRL. Daca produsul returnat este deteriorat si nu poate fi vândut ca produs nou, ne rezervam dreptul de a refuza primirea produsului.

S.C. VINIMONDO IMPORT SRL este operator de date cu caracter personal cu nr 0004888 emis de ANSPDCP.

 

LITIGII

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpararea produselor de pe acest site, Cumparatorul a luat la cunostinta faptul ca se supune legilor române ce guverneaza Termenii si Conditiile de mai sus si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara între utilizator si S.C. VINIMONDO IMPORT S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. VINIMONDO IMPORT S.R.L. si clientii sai, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila în minim 30 de zile lucratoare.

Daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat în instanta competenta în conformitate cu legile române în vigoare.

DIVERSE

Partile contractante vor fi considerate contractanti independenti si niciuneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract înlocuiesc alte întelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract.

 

FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

 

LEGE APLICABILA - JURISDICTIE

Prezentul contract este redactat în limba româna si este supus legilor române în vigoare. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

 

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI OPERARE A SITE-ULUI WEB VINIMONDO

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul Vinimondo, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Vinimondo se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal. Prin Politica de confidențialitate, Vinimondo dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii de confidențialitate și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 

CINE SUNTEM?

Suntem Vinimondo Import S.R.L., cu sediul în București, str. Constantin Sandu Aldea, nr 37, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4949/2009, CUI RO 25444858, capital social 1680 lei.

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă̆ orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră̆) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă̆ că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră̆, precum și modulele cookie.

 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este Vinimondo.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Vinimondo se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate.

 

NESWSLETTER

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informări cu conținut de marketing, despre produsele, serviciile și/sau promoțiile desfășurate de către Vinimondo într-o anumita perioada.

Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter a Vinimondo.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul linkului atașat Newsletterului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată pe email la adresa menționată în secțiunea de contact a site-ului nostru.

Vinimondo își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite mesaje de tip newsletter și/sau alerte cât si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi mesaje de marketing, informare și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Vinimondo, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Vinimondo vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru Vinimondo de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care Vinimondo colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Vinimondo.

 

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI

Site-ul Vinimondo poate conține, la un moment dat, linkuri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Vinimondo.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri. Vinimondo nu își asuma responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

 

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este precizat in documentul menționat.

 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Vinimondo poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 • Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;
 • În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 • În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 3 ani de la ultima corespondență trimisă;
 • În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 3 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
 • În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 3 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;
 • În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 3 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Vinimondo le prelucrează:

 • Dreptul de acces la datele prelucrare – aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxa. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească̆ un răspuns.
 • Dreptul la rectificarea datelor – aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră̆ să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date accesând linkul următor click aici
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră̆. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstram Datele dumneavoastră̆ din motive legale sau juridice.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră̆. Acest lucru înseamnă̆ că prelucrarea Datelor dumneavoastră̆ este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizam sau să le procesam. Acest drept se aplică in circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
  • exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică̆ de dumneavoastră̆), pentru o perioadă care permite operatorului (adică̆ VINIMONDO) să verifice corectitudinea Datelor;
  • prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică̆ dumneavoastră̆) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
  • operatorul (de exemplu, VINIMONDO) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică̆ de dumneavoastră̆) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
  • persoana vizată (adică̆ dumneavoastră̆) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (in acest caz VINIMONDO) in temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (VINIMONDO) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică̆ dumneavoastră̆).
 • Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează̆ din baza noastră̆ de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează̆ pe consimțământul dumneavoastră̆ sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 • Dreptul de opoziție – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră̆ atunci când o astfel de prelucrare se bazează̆ pe un interes legitim.
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră̆ atunci când o astfel de procesare se bazează̆ pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră̆ de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de VINIMONDO.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră̆ de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru via linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le transmitem.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră̆ atunci când o astfel de prelucrare se bazează̆ pe un interes legitim.
 • Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browser-ului.
 • Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care Vinimondo le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către otilia.prodan@vinimondo.ro. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 • Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru.
 • Ca răspuns la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 • Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de Vinimondo ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Vinimondo a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Vinimondo, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Vinimondo sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate.

 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul Vinimondo poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Vinimondo nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Vinimondo  nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Vinimondo.

Vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici și vă vom oferi posibilitatea să consultați Politica de confidențialitate revizuita înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Vinimondo dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Termenii Politicii de confidențialitate se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

VARSTA MINIMA PENTRU UTILIZARE

Prin continuarea folosirii website-ului www.vinimondo.ro declar ca sunt major. In caz contrar voi înceta utilizarea site-ului si voi trimite o solicitare la adresa de e-mail din secțiunea contact a acestui site în vederea ștergerii datelor mele.

 

INFORMATII DETALIATE. CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la otilia.prodan@vinimondo.ro.

 

 

POLITICA PRIVIND FIȘIERELE COOKIES

Introducere

Prezenta Politica privind fi?ierele cookies se aplica tuturor utilizatorilor acestui website. Informa?iile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea ?i administrarea cookie-urilor de catre administratorii acestui website, în contextul navigarii utilizatorilor pe aceasta pagina de internet.

 

Ce sunt cookie-urile?

Termenul „cookie”-uri se refera la modulele cookie ?i la tehnologiile similare prin intermediul carora pot fi colectate informa?ii în mod automat. Un „Internet Cookie” (termen cunoscut ?i sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezinta un fi?ier de mici dimensiuni, format din litere ?i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul carora se acceseaza internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de ex.: Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera).

Cookie-urile odata instalate au o durata de existen?a determinata, ramânând „pasive”, în sensul ca nu con?in programe software, viru?i sau spyware ?i nu vor accesa informa?iile de pe hard driverul utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate. Un cookie este format din doua par?i: numele cookie-ului ?i con?inutul sau valoarea cookie-ului. Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociata web-serverului respectiv.

 

Scopuri de utilizare pentru cookie-uri

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experien?a mai buna de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiecarui utilizator în parte ?i anume pentru:

 • îmbunata?irea utilizarii acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricaror erori care apar în timpul vizitarii/utilizarii acesteia de catre utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizata aceasta pagina de internet catre administratorul website-ului;
 • anticiparea unor eventuale bonifica?ii care vor fi în viitor puse la dispozi?ia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în func?ie de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legatura cu modul în care se utilizeaza aceasta pagina de internet, administratorul website-ului poate adopta masuri pentru ca aceasta pagina de internet sa fie mai eficienta ?i mai accesibila pentru utilizatori. Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setari/preferin?e stabilite de catre utilizatorii acestei pagini de internet cum ar fi urmatoarele exemple non-limitative:

 • limba în care este vizualizata o pagina de internet;
 • moneda în care se exprima anumite pre?uri sau tarife;
 • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
 • postarea comentariilor pe site.

 

Durata de via?a a cookie-urilor

Durata de via?a a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Exista urmatoarele categorii de cookie-uri care determina ?i durata de via?a a acestora:

 • „Cookie de sesiune” este un cookie care este ?ters automat când utilizatorul î?i închide browser-ul.
 • „Cookie persistent” sau „fix” este un cookie care ramâne stocat în terminalul utilizatorului pâna când atinge o anumita data de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câ?iva ani) sau pâna la ?tergerea acestuia de catre utilizator în orice moment prin intermediul setarilor browser-ului.

 

Cookie-urile plasate de ter?i

Anumite sec?iuni de con?inut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor ter?i, adica nu de catre administratorul website-ului, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de ter?i („third party cookies”). Ter?ii furnizori ai cookie-urilor trebuie sa respecte, de asemenea, regulile în materie de protec?ie a datelor ?i Politica de Confiden?ialitate operabile de de?inatorul website-ului. Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii ter?i: Google Analytics, Facebook, diverse magazine online ?i/sau servicii de monitorizare statistica a traficului online.

 

Tipuri de cookie-uri utilizate. Informa?ii stocate de cookie-uri

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urmatoarele cookie-uri:

 1. Cookie-uri de performan?a a paginii de internet : memoreaza preferin?ele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferin?elor în cazul vizitarii ulterioare a paginii de internet nu mai este necesara.
 2. Cookie-uri de analiza a utilizatorilor : informeaza daca un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat aceasta pagina de internet anterior, de pe ce site vine utilizatorul ?i pe ce site pleaca utilizatorul; aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.
 3. Cookie-uri pentru geo-localizare (“geo-targeting”): utilizate pentru a stabili automat ?ara de provenien?a a utilizatorului paginii de internet; pe baza localizarii, vizitatorului îi vor fi afi?ate acelea?i reclame (aferente localizarii detectate) indiferent de limba selectata.
 4. Cookie-uri de înregistrare : când un utilizator se înregistreaza pe acest site, se genereaza cookie-uri care memoreaza acest demers; serverele utilizeaza aceste cookie-uri pentru a arata administratorilor website-ului contul cu care sunte?i înregistrat; utilizarea acestor cookie-uri permite sa se asocieze orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit; în cazul în care nu a fost selectata op?iunea „pastreaza-ma înregistrat”, aceste cookie-uri se vor ?terge automat la momentul terminarii sesiunii de navigare.
 5. Cookie-uri pentru publicitate : cookie-uri ale furnizorilor de publicitate care permit aflarea vizualizarii de catre un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia ?i timpul scurs de la momentul vizualizarii respectivului mesaj publicitar; astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicita?ii online; aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informa?ii despre contentul vizualizat, nu ?i despre utilizatori.

 

Mod de lucru al cookie-urilor

Cookie-urile pastreaza informa?ii într-un fi?ier text de mici dimensiuni care permit recunoa?terea browser-ului. Aceasta pagina de internet recunoa?te browser-ul pâna când cookie-urile expira sau sunt ?terse.

 

Particularizarea setarilor browser-ului privind cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjanta iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit doar de catre dumneavoastra, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceasta pagina de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luata în considerare setarea pentru ?tergerea datelor individuale de navigare de fiecare data când browser-ul este închis.

 

Dezactivare cookie-uri

Dezactivarea ?i refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagina de internet dificil de vizitat, atragând dupa sine limitari ale posibilita?ilor de utilizare ale acesteia. Utilizatorii î?i pot configura browser-ul sa respinga fi?ierele cookie sau sa fie acceptate cookie-uri de la o pagina de internet anume. Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari pot fi accesate, ca regula, în sec?iunea „op?iuni” sau în meniul de „preferin?e” al browser-ului tau. Totu?i, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna ca nu ve?i mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptata preferin?elor ?i interesele dumneavoastra, eviden?iate prin comportamentul de navigare. 

 

Prevederi finale

Termenii ?i condi?iile acestei Politici se pot actualiza / schimba periodic. Vom publica orice modificari substan?iale aduse acestei Politici prin notificari corespunzatoare fie pe acest website, fie contactându-va prin alte canale de comunicare. Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, va rugam sa ne contacta?i prin coordonatele noastre disponibile în pagina de contact a website-ului.

 

Lista cookie-uri

Necesare (5)

Cookie-urile necesare ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea în pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste cookie-uri.

Denumire
Furnizor
Scop
Expirare
Tip

c/121/121/0/1.gif
id5-sync.com
Neclasificate
Session
Pixel Tracker

callback
id5-sync.com
Neclasificate
1 zi
HTTP Cookie

CookieConsent
vinimondo.ro
Stores the user's cookie consent state for the current domain
1 an
HTTP Cookie

has_js
vinimondo.ro
Registers whether or not the user has activated JavaScript in the browser.
Session
HTTP Cookie

SSESS#
vinimondo.ro
Neclasificate
23 zile
HTTP Cookie

Statistici (4)

Cookie-urile de statistica îi ajuta pe proprietarii unui site sa înteleaga modul în care vizitatorii interactioneaza cu site-urile prin colectarea si raportarea informatiilor în mod anonim.

Denumire
Furnizor
Scop
Expirare
Tip

_ga
vinimondo.ro
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
2 ani
HTTP Cookie

_gat
vinimondo.ro
Used by Google Analytics to throttle request rate
1 zi
HTTP Cookie

_gid
vinimondo.ro
Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
1 zi
HTTP Cookie

collect
google-analytics.com
Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
Session
Pixel Tracker

Marketing (48)

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmari pe utilizatori de la un site la altul. Intentia este de a afisa anunturi relevante si antrenante pentru utilizatorii individuali, asadar ele sunt mai valoroase pentru agentiile de puiblicitate si partile terte care se ocupa de publicitate.

Denumire
Furnizor
Scop
Expirare
Tip

__ab12# [x2]
sharethis.com
vinimondo.ro
Neclasificate
1 an
HTTP Cookie

_cc_aud
crwdcntrl.net
Collects anonymous statistical data related to the user's website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded. The purpose is to segment the website's users according to factors such as demographics and geographical location, in order to enable media and marketing agencies to structure and understand their target groups to enable customised online advertising.
269 zile
HTTP Cookie

_cc_cc
crwdcntrl.net
Collects anonymous statistical data related to the user's website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded. The purpose is to segment the website's users according to factors such as demographics and geographical location, in order to enable media and marketing agencies to structure and understand their target groups to enable customised online advertising.
Session
HTTP Cookie

_cc_dc
crwdcntrl.net
Collects anonymous statistical data related to the user's website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded. The purpose is to segment the website's users according to factors such as demographics and geographical location, in order to enable media and marketing agencies to structure and understand their target groups to enable customised online advertising.
269 zile
HTTP Cookie

_cc_id
crwdcntrl.net
Collects anonymous statistical data related to the user's website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded. The purpose is to segment the website's users according to factors such as demographics and geographical location, in order to enable media and marketing agencies to structure and understand their target groups to enable customised online advertising.
269 zile
HTTP Cookie

3pi
id5-sync.com
Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.
3 luni
HTTP Cookie

ab
agkn.com
Neclasificate
1 an
HTTP Cookie

adnxs
sync.sharethis.com
Neclasificate
Session
Pixel Tracker

adscores/r.pixel
agkn.com
Used to present the visitor with relevant content and advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers.
Session
Pixel Tracker

bkdc
bluekai.com
Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
179 zile
HTTP Cookie

bku
bluekai.com
Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
179 zile
HTTP Cookie

ca.png
cpx.to
Saves information of actions that have been carried out by the user during the current visit to the website, including searches with keywords included.
Session
Pixel Tracker

car
id5-sync.com
Used to present the visitor with relevant content and advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers.
1 zi
HTTP Cookie

cf
id5-sync.com
Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.
1 zi
HTTP Cookie

cip
id5-sync.com
Used to present the visitor with relevant content and advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers.
1 zi
HTTP Cookie

cm
rfihub.com
Identifies if the cookie-data needs to be updated in the visitor's browser - This is determined through third-party ad-serving-companies.
Session
Pixel Tracker

cnac
id5-sync.com
Used to present the visitor with relevant content and advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers.
1 zi
HTTP Cookie

cpSess
cpx.to
Collects information on visitor behaviour on multiple websites. This information is used on the website, in order to optimize the relevance of advertisement.
1 an
HTTP Cookie

csync.ashx
ml314.com
Used to present the visitor with relevant content and advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers.
Session
Pixel Tracker

eud
rfihub.com
Registers user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
1 an
HTTP Cookie

euds
rfihub.com
Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
Session
HTTP Cookie

eyeota
sync.sharethis.com
Neclasificate
Session
Pixel Tracker

id5
id5-sync.com
Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.
3 luni
HTTP Cookie

IDE
doubleclick.net
Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.
1 an
HTTP Cookie

idsync/ex/receive
tapad.com
Sets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.
Session
Pixel Tracker

int/lotame
sync.sharethis.com
Used in context with the share-button toolbar. Determines which and how many share-buttons are shown to the visitor.
Session
Pixel Tracker

mako_uid
eyeota.net
Collects data on user visits to the website, such as what pages have been accessed. The registered data is used to categorise the user's interest and demographic profiles in terms of resales for targeted marketing.
1 an
HTTP Cookie

mediamath
sync.sharethis.com
Neclasificate
Session
Pixel Tracker

NID
google.com
Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
6 luni
HTTP Cookie

ONPLFTRH
eyeota.net
Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences.
Session
HTTP Cookie

pi
ml314.com
Neclasificate
1 an
HTTP Cookie

pxcelBcnLcy
t.sharethis.com
Enables the visitor to share content from the website onto social media platforms or websites.
Session
HTTP Cookie

pxcelPage_c010
t.sharethis.com
Enables the visitor to share content from the website onto social media platforms or websites.
6 zile
HTTP Cookie

pxrc
rlcdn.com
This cookie registers data on the visitor. The information is used to optimize advertisement relevance.
2 luni
HTTP Cookie

rud
rfihub.com
Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
1 an
HTTP Cookie

ruds
rfihub.com
Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
Session
HTTP Cookie

SEUNCY
semasio.net
Registers a unique ID that identifies the user's device for return visits.
179 zile
HTTP Cookie

sharethis/1/info2
uipglob.semasio.net
Enables the visitor to share content from the website onto social media platforms or websites.
Session
Pixel Tracker

smd
rfihub.com
Used to present the visitor with relevant content and advertisement - The service is provided by third party advertisement hubs, which facilitate real-time bidding for advertisers.
1 an
HTTP Cookie

TapAd_DID
tapad.com
Used to determine what type of devices (smartphones, tablets, computers, TVs etc.) is used by a user.
2 luni
HTTP Cookie

TapAd_TS
tapad.com
Used to determine what type of devices (smartphones, tablets, computers, TVs etc.) is used by a user.
2 luni
HTTP Cookie

TDCPM
adsrvr.org
Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
1 an
HTTP Cookie

TDID
adsrvr.org
Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
1 an
HTTP Cookie

test_cookie
doubleclick.net
Used to check if the user's browser supports cookies.
1 zi
HTTP Cookie

uuid
mathtag.com
Collects data on the user's visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads.
1 an
HTTP Cookie

uuid2
adnxs.com
Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
3 luni
HTTP Cookie

uuidc
mathtag.com
Collects data on the user's visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads.
1 an
HTTP Cookie

p>

Află când produsul intră în stoc

CAPTCHA
Această întrebare este pentru a testa dacă sunteți sau nu vizitator uman și pentru a preveni trimiterea automată a spam-ului.